infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite

INFINITE MEGA SALE 2015 20-23 สิงหาคม 2558

INFINITE MEGA SALE 2015 20-23 สิงหาคม 2558

INFINITE ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจโครงการของเรานะคะ
โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน Home Buyers’ Expo 2015 ณ 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2558 บูธ INFINITE 
ของเราได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงาน 
มีลูกค้าที่จองยูนิต ในโครงการของเราเป็นจำนวนมาก 

บริษัท INFINITE REALESTATE ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ 
และให้ความไว้วางใจในโครงการของเรานะคะ #infiniterealestate #HappyMegaSale2015 

3 กันยายน 2558 กิจกรรม